Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Seu Electrònica
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Tràmit d'acreditació requisits i mèrits procés d'estabilització Institut Mallorquí d'Afers Socials

Escut de INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Seu Electrònica > Tràmit d'acreditació requisits i mèrits procés d'estabilització Institut Mallorquí d'Afers Socials

Tràmit d'acreditació requisits i mèrits procés d'estabilització Institut Mallorquí d'Afers Socials

Des del dia 08/05/2024 fins al dia 22/05/2024

ABANS DE REALITZAR EL TRÀMIT DE SIGNATURA I REGISTRE CAL ACCEDIR A LA SOL·LICITUD QUE ES VA REGISTRAR PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ (IMPRESCINDIBLE SEGUIR LES INSTRUCCIONS DE L'APARTAT DE DOCUMENTACIÓ) 

OBSERVACIÓ RELATIVA A L’ACREDITACIÓ DEL REQUISIT DEL NIVELL DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA.

Per acreditar aquest requisit les persones aspirants disposen de dues opcions:

1. Aportar el certificat que acredita el nivell de coneixements de llengua catalana exigit en la convocatòria o la declaració responsable de l’exempció d’acreditació del requisit de llengua catalana.

L’acreditació del nivell de coneixements de llengua catalana exigit es pot realitzar mitjançant qualsevol de les establertes en el punt 2.2 de l’Annex IV de les convocatòries.

Tenir en compte que si s’acredita amb la superació de les proves d’avaluació d’aquests coneixements de les convocatòries del CIM, d’acord amb els decrets de Presidència de 3 de juny de 2004 i de 29 de setembre de 2004, el certificat corresponent s’incorporarà d’ofici.

o

2. Aportar la declaració responsable de l’exempció d’acreditació del requisit de llengua catalana. Les persones que no compleixen el requisit de català i es poden acollir a l’establert a la base 5.2 de les convocatòries de personal funcionari i base 4.2 de les convocatòries de personal laboral hauran d’aportar una declaració responsable (s’adjunta un model per les persones aspirants).

OBSERVACIÓ EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DEL REQUISIT DE TENIR LES CAPACITATS I LES APTITUDS FÍSIQUES I PSÍQUIQUES QUE SIGUIN NECESSÀRIES PER A L'EXERCICI DE LES FUNCIONS CORRESPONENTS
En aquest tràmit encara no s’ha d’acreditar el certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries.

Està a punt d'iniciar un tràmit electrònic pel registre de l'acreditació de requisits i mèrits del procés d'estabilització de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

És necessari identificar-se mitjançant certificat digital. Encara que l'eina mostri l'opció d'identificació mitjançant correu-e, aquesta no s'ha d'utilitzar perquè aquest tràmit no ho permet. Tampoc es pot utilitzar la identificació mitjançant Cl@ve perquè amb aquest mètode no serà possible signar la instància i la sol·licitud. L'únic mecanisme vàlid per la identificació  i la signatura és certificat digital o DNI electrònic.

Per signar la instància ha de tenir instal·lada l'aplicació  Autofirm@ que pot descarregar aquí.

Per més informació, té a la seva disposició el Manual de soporte para la realización de trámites electrónicos.

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • El tràmit requereix que el/la sol·licitant s'identifiqui i signi amb certificat digital
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
El termini de sol·licitud està actualment tancat
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS - Q0700448D
General Riera, 67
07010 Palma (Islas Baleares)
Precarga de imagen Precarga de imagen